Programowanie

Oferujemy programowanie urządzeń opartych o mikrokontrolery AVR i ARM. Piszemy aplikacje na komputery PC, zarówno pod system MS Windows jak i Linux. Programujemy sterowniki PLC.

Oprogramowujemy min.

  • protokoły komunikacyjne

  • wyświetlacze LCD (kolorowe i monochromatyczne)

  • komunikację radiową (min. Bluetooth)

  • sterowanie temperaturą, wilgotnością

  • sterowanie pomp ciepła, kotłów elektrycznych